Akkoord OPEC: zal de consument meer betalen aan de pomp? Dat is nog lang niet zeker...

De leden van de OPEC hebben een akkoord bereikt gisteren in Algiers. Ze vonden een consensus om hun productie van ruwe olie te herleiden naar een volume tussen 32,5 en 33 miljoen vaten per dag. Vandaag produceren ze 33,24 miljoen vaten. Het betreft hier de belangrijkste beperking sinds die tijdens de crisis van 2008.  

Sinds medio 2014 hebben het overaanbod en de karige vraag de prijs van ruwe olie doen zakken tot een niveau dat de belangrijkste olieproducerende landen te laag vinden. Sommige van die landen zitten ook in een recessie. De OPEC-landen hebben sindsdien gezocht naar een manier om de prijs per vat te doen stijgen om zo de markt, die gedomineerd wordt door het overaanbod, weer in evenwicht te brengen.

Verrassingsakkoord...

Het akkoord van gisteren mag gerust een verrassing genoemd worden. De markten hadden de hoop op een positieve uitkomst laten varen na de recente uitlatingen van Saoedi-Arabië en Iran. Als gevolg van het akkoord ging de prijs voor ruwe olie woensdag fors omhoog; dit was evenwel van korte duur want vandaag ging die prijs in Europese valuta alweer naar beneden.  

... dat moeilijk te respecteren is

Vele analisten wijzen evenwel op de moeilijkheden voor de OPEC-leden om dit akkoord te respecteren.

Het akkoord kwam er omdat Saoedi-Arabië in extremis z'n houding heeft versoepeld. De Saoedi's weigerden aanvankelijk elke bevriezing van de productie zolang Teheran en niet-OPEC landen als Rusland zich niet bereid toonden om ook inspanningen te leveren. Dit Saoedi-Arabië zag z'n financiële status verslechteren en heeft de intentie om als belangrijkste exportland van ruwe olie ter wereld z'n bronnen van inkomsten te diversifiëren. Dit akkoord is dus gebaseerd op economische motieven in een gespannen politieke context.   

Het is overigens ook zo dat de houding van Rusland, de Verenigde Staten en Canada - allen belangrijke niet-OPEC producenten - cruciaal zal zijn voor een stijging van de olieprijs op langere termijn. 


Analisten blijven sceptisch

Het moeilijkste staat evenwel nog op de agenda: op 30 november as. komen de OPEC-leden weer samen in Wenen om de bijdrage van elk land te bepalen.

Het ziet er naar uit dat drie landen wellicht hun productie op hetzelfde niveau zullen mogen behouden: Iran, Nigeria en Libië. 

Het scepticisme van de analisten blijft evenwel goed voelbaar. De vaststelling dat sommige OPEC-leden nog steeds niet de hen opgelegde productiequota hebben gerespecteerd, is hier zeker niet vreemd aan.

OPEC: een organisatie in verval

De OPEC werd opgericht in 1960 en kende haar hoogdagen tot het jaar 2000. Op dat ogenblik hebben nieuwe oliegiganten zoals Canada en de Verenigde Staten zich mondiaal geprofileerd. De OPEC heeft bijgevolg niet meer het monopolie wat de productie van olie betreft. In 2015 was de OPEC maar goed meer voor 41% van de wereldproductie. 

Tenslotte is er ook Rusland dat zeker niet op de eerste rij staat om z'n productie in te perken. Dat alles doet ons denken dat een forse toename van de prijs aan de pomp wellicht niet voor morgen is...

Datum van publicatie : 29/09/2016 18:30:00