Het perspectief van Omer Coekaerts

In deze rubriek laten wij onze energie-expert Omer Coekaerts aan het woord.

Omer deelt hier z'n inzichten over bepaalde ontwikkelingen in de energiesector in de brede zin van het woord.

De meningen die Omer in deze rubriek uit, reflecteert niet noodzakelijk de opinie van CARBU.COM. "Het perspectief van Omer Coekaerts" wil de energieconsument op een andere manier doen nadenken over energie en de consumptie ervan.

Automobilist zal in 2018 .... 10 € / tankbeurt meer betalen door accijnsaanpassing .

Stijging  Diesel door accijnsaanpassing sinds 1 november 2015  ( start taks-shift )

Datum
Waarom
Accijns / 1000 L
Stijging / 1000L
Kost btw incl / 50L
Totale verhoging /50L
31/10/2015
Start gegevens
428.80 €1/11/2015
Indexatie
431.50 €
2.70 €
0.16 €
0.16 €
12/1 *2/2015
Cliquet taks-shift
464.79 €
33.29 €
2.01 €
2.18 €
vanaf 7/2016 *
Aangepaste taks-shift
496.87 €
32.08 €
1.91 €
4.12 €
1/01/2017
indexatie 102.15 %
507.55 €
10.68 €
0.65 €
4.76 €
vanaf 1/01/2017
Cliquet taks-shift
529.87 €
22.32 €
1.35 €
6.11 €
1/01/2018
Indexatie 102 % **
540.47 €
10.60 €
0.64 €
6.76 €
vanaf 1/01/2018 *
Cliquet taks-shift
594.99 €
54.52 €
3.30 €
10.05 €


* startdatum van de cliquet , dit kan een paar weken duren voor men het volledige cijfer heeft bereikt .

** Schatting van de indexa aanpassing

 

Daling Benzine door accijnsaanpassingen sinds 1 november 2015  ( taks-shift )

Datum
Waarom
Accijns / 1000L
Stijging / 1000L
Kost btw incl / 50L
Totale verhoging /50L
31/10/2015
Start gegevens
615.23 €1/11/2015
Cliquet
592.41 €
  - 22.82 €
  - 1.38 €
  - 1.38 €
1/1/2016
Indexatie
619.11 €
    26.70 €
    1.62 €
    0.23 €
vanaf 7/2016 *
Aangepaste taks-shift
610.04 €
   -  9.07 €
  - 0.55 €
  - 0.31 €
1/01/2017
indexatie 102.15 %
623.15 €
    13.12 €
    0.79 €
    0.48 €
vanaf 1/01/2017
Cliquet taks-shift
605.01 €
  - 18.14 € 
  - 1.10 €
  - 0.62 €
1/01/2018
Indexatie 102 % **
617.11 €
    12.10 €
     0.73€
    0.11 €
vanaf 1/01/2018 *
Cliquet taks-shift
598.97 €
  - 18.14 €
  - 1.10 €
  - 0.98 €

* startdatum van de cliquet , dit kan een paar weken duren voor men het volledige cijfer heeft bereikt .

** Schatting van de indexa aanpassing

Besluit door de aanpassingen van 1 juli 2016 aan de taks-shift is het nog duurder geworden.

De Benzinerijder betaalt 1 € / tankbeurt minder  en de Dieselrijder  betaalt 10 € / tankbeurt meer .

Voor iemand die 25000 km/ jaar rijdt is dat 300 € .


Coekaerts Omer

Energie-expert 

0494 92 43 28


Datum van publicatie : 26/07/2016 10:42