Maximumprijzen van diesel in België

Brandstof Vandaag
20/06/24
21/06/24
Diesel (B7)1,8310 €/l= Onveranderd
Diesel (B10)1,8290 €/l= Onveranderd
Diesel (XTL)2,4350 €/l= Onveranderd

Bron: CARBU.COM
Alle prijzen zijn BTW inbegrepen
n.b. : niet beschikbaar

Evolutie van de maximale verkoopprijs van diesel.

Vandaag 1 week 1 maand 1 jaar
diesel
Verandering van tot
€/L%

Samenstelling van de prijs van één liter diesel

De maximale verkoopprijs van aardolieproducten wordt geregeld door een wet: de Programma-Overeenkomst. De prijs van een liter brandstof bestaat uit vier onderdelen:

Kostprijs

Dit is de ex-raffinaderij prijs van afgewerkte producten (benzine, diesel, stookolie, enz.). De prijs per liter wordt dagelijks berekend door de FOD Economie en weerspiegelt de internationale koersen (Rotterdam) van het geraffineerde product en de prijs van de dollar tegenover de euro. De geraffineerde productprijs is gekoppeld aan de olieprijs, maar ook aan schommelingen en marktomstandigheden (stand van de voorraden, veranderingen in de vraag, weer, speculatie, enz.).

Distributiemarge

Dit omvat alle operationele kosten om het product van de raffinaderij naar de verbruiker te brengen (transport, marketing, etc.).

Toeslagen

Toeslagen worden geheven voor het beheer van strategische voorraden (APETRA), bodemsanering (BOFAS) en het Sociaal Fonds Verwarming.

Accijnzen en btw

De Staat heft accijnzen en btw op olieproducten .

Nieuws

Wees als eerste op de hoogte!

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief. Dan weet u altijd op voorhand wanneer de prijs van motorbrandstoffen en mazout stijgt of daalt.

U ontvangt een e-mail daags voor elke verhoging of verlaging van de maximumprijs van brandstoffen of stookolie.